:+: my schedule is getting tight :+:

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< :+: the trips :+::+: the cleaning :+: >>

 

Posted on Fri 13 Jul 2012 18:54

 

โดนฝนแบบนี้พักผ่อนเยอะๆนะพี่ตูน เดี๋ยวป่วยๆ ^^

ส่วนเรื่องคนกับเรื่องเงินก็ไม่เข้าใครออกใคร
จะไว้ใจใครเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูดีดี หรือบางทีเราว่าเราดูดีแล้วก็ยังอาจจะเจอเนาะ
เอาใจช่วยให้เจอแต่คนดีๆค่าา ^^
moonstone   
Sat 14 Jul 2012 10:48 [3]

เรื่องเงินนี่ไม่ได้เล้ ย
mysterryboy   
Fri 13 Jul 2012 21:22 [2]

173878
pinkomlette   
Fri 13 Jul 2012 18:58 [1]